Blanketter

Här finns blanketter som du kan ladda ner och fylla i om du vill göra ändringar i din lägenhet som kräver styrelsens godkännande, hyra ut i andra hand eller om du vill framföra synpunkter eller har klagomål. Det finns även en fullmakt om du vill låta någon annan medlem ge din röst på årsstämman.

  Mer information om ändring i lägenhet eller andrahandsuthyrning hittar du i våra regler och stadgar.

Blanketter