Styrelsen

Styrelsen

Styrelseledamöter

Paula de Bachtin Ordförande, Kommunikationsansvarig
Kjell-Arne Hjelte Vice ordförande, Stöd åt driftansvarig, Inpasseringssystemsadministratör
Ulrica Ågren Ekonomiansvarig
Maria Snapp Sekreterare
Anders Bergh Driftansvarig
Lena Lundin Webbansvarig, Kommunikation
Sven Théssen Stöd åt driftansvarig

Styrelsesuppleanter

Anci Skiöld Nyckelansvarig
Lasse Larsson Stöd åt driftansvarig, stöd åt brandskyddsombud
Christopher de Bachtin GDPR-ansvarig, IT, Brandskyddombud, Inpasseringssystemsadministratör
Caroline Gustafsson

Valberedning

Gunlög Hjelte Ordförande
Inga Lundberg

Gårdsgruppen

Gunlög Hjelte Sammankallande
Gun-Britt Gunnarsson
Kjell-Arne Hjelte
Lasse Larsson