Styrelsen

ⓘ   Styrelsen kontaktuppgifter (länk)

Styrelseledamöter

Kjell-Arne Hjelte Ordförande och ansvarig för inpasseringssystem
Tilda Jansson Vice ordförande, kommunikatör och ansvarig för IT/webb
Anneli Toussaint Ekonomiansvarig
Anders Bergh Driftansvarig
Nina Ryberg Sekreterare och ansvarig för festlokal och övernattningslägenhet
Lisen Leo Friberg Ansvarig för festlokal, övernattningslägenhet och garage
Sebastian Hinterleithner Stöd för drift, inpasseringssystem och brandskydd

Styrelsesuppleanter

Anci Skiöld Nyckelansvarig
Sven Thessén
Anna Lamberg Festlokal och övernattningslägenhet
Linus Gardell

Valberedning

Gunlög Hjelte Ordförande
Gun-Britt Gunnarsson

Gårdsgruppen

Gunlög Hjelte Sammankallande
Kjell-Arne Hjelte
Lasse Larsson
Sebastian Hinterleithner
Alexandra Florén