Regler, stadgar och visioner

Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning måste alltid lämnas till styrelsen, som ska godkänna alla typer av andrahandsuthyrningar.

Exempel på andrahandsuthyrningar som normalt godkänns är:

  • Arbete eller studier på annan ort
  • Provboende på annat ställe
  • Provboende med sambo

Samtliga andrahandsuthyrningar är tidsbegränsade upp till max 2 år. Vi godkänner för 1 år i taget för att undersöka om skälen till uthyrningen kvarstår.

Föreningen tar ut en i stadgarna fastslagen avgift för upplåtelsen.