Hem

Välkommen till Brf Minnesgården

Föreningen uppfyller förutsättningarna för att deklareras som en äkta bostadsrättsförening (privat bostadsföretag). För såväl intäktssidan som den uthyrningsbara ytan överstiger äkta delarna 60 procent. Styrelsens uppfattning är att klassificeringen som äkta bostadsrättsförening kommer att bestå över tid.

Fastigheten omfattar följande adresser:
Högbergsgatan 39
Repslagargatan 21 – 27
Noe Arksgränden 6