Felanmälan

Felanmälan

För att göra en “vanlig” felanmälan och komma direkt till formuläret klicka här!

Här kan du göra en felanmälan gällande fastigheten, bostadsrätt eller hyreslägenhet. Om du är bostadsrättshavare kommer föreningen inte åtgärda fel som ligger under ditt ansvar som bostadsrättshavare. Hur ansvaret fördelas ser du i våra stadgar och regler och bostadsrättslagen

Inbrott

Vid pågående inbrott, kontakta Polisen. Ett lägenhetsinbrott tar du hand om själv. Uppbrutna beslag och gångjärn till förråd m.m. använd formuläret nedan.

Brand

Vid misstanke om brand, oförklarlig röklukt ring 112.

Akuta fel

Vid akuta vattenskador vid läckor eller stopp
Ring Ocab mån-tors 16:00-07:00, fre-mån kl 14:00-07:00 telefon: 020-62 00 40
övrig tid telefon: 010-169 50 00
(Gäller även för brandskador efter åtgärd från brandkår, krossade fönster mot gata)

Elektroniska låsbrickor

Förlorad, ej fungerande eller extra elektronisk låsbricka (tagg) använd formuläret nedan. Vi spärrar den och gör en ny, som du får i din brevlåda. Förlorad bricka och extrabricka debiteras med 300 kr på en kommande månadsavi.

Fel på hissarna

Felanmälan (Hiss-Craft), dygnet runt, ring: 08-755 26 50

Fel på TV-mottagning eller bredband

Mer information och kontakt information om fastighetsnätet hittar du här
Gällande det analoga utbudet av tv och egentecknade tjänster hittar du här

Problem med skadedjur

Använd formuläret nedan.

Störande granne

Försök först tala med grannen. Om det inte hjälper, använd formuläret nedan.

Felanmäl enkelt till staden

Om du vill anmäla fel eller klaga på något utanför vårt område, kontakta Stockholm Stad via kontaktcenter Stockholm genom telefon 08-508 00 508 eller hemsidan www.stockholm.se där du söker på Felanmälan.
Exempel är belysning, gator, cykel- och gångbanor, snöröjning, parkeringar. Staden ger felanmälan till ansvarig entreprenör som avgör om felet ska åtgärdas direkt eller vid planerat underhåll.


När du skickar information till styrelsen på Brf Minnesgården lagras dina personuppgifter i syfte att styrelsen ska kunna nå dig när vi svarar på din fråga eller handlägger ditt ärende.