Underhåll

Underhåll

Reparationer
Föreningen arbetar löpande med reparationer av fastigheten, som avser normalt fastighetsunderhåll. Föreningen strävar efter att ha en energisnål och miljöanpassad fastighet. Trappstädning ingår i avgiften/hyran.