Historia

När bildades föreningen

Bostadsrättsföreningen Minnesgården registrerades som bostadsrättsförening den 17 januari 2007.

När köptes fastigheten

Bostadsrättsföreningen Minnesgården köpte fastigheten den 30 juni 2008 av fastighetsbolaget Stockholmshem till en köpeskilling om 195 miljoner kronor.

Fastighetens byggår

1983.