Historia

När bildades föreningen:
Bostadsrättsföreningen Minnesgården registrerades som bostadsrättsförening den 17 januari 2007.

När köptes fastigheten:
Bostadsrättsföreningen Minnesgården köpte fastigheten den 30 juni 2008 av fastighetsbolaget Stockholmshem till en köpeskilling om 195 miljoner kronor.

Fastighetens byggår:
1983.