Förvaltning

Förvaltning

Den ekonomiska och administrativa förvaltningen
(hyresavier, månadsavgifter, påminnelser etc.) sköts av:

HSB Stockholm
Förvaltning
112 84 Stockholm
Tfn till Servicecenter: 010-442 11 00, vardagar 08.00-16.00
Tfn till växeln: 010-442 10 00
Epost: servicecenter.stockholm@hsb.se

För hissarna ansvarar Hiss-Craft:

Felanmälan, dygnet runt, ring: 08-755 26 50